Pozvánky a aktivity

V rámci projektu MAP IV ORP Kroměříž jsme připravili pro pedagogy MŠ "toulavý autobus". Jedná se o načerpání inspirace pro pedagogy mateřských škol v rámci výuky ve školních zahradách a zážitkové pedagogiky.

V rámci aktivit projektu pro prevenci rizikového chování bude pro metodiky prevence a ostatní pracovníky školních poradenských pracovišť k dispozici adiktolog Mgr. Marika Michajlovičová. Plánujeme společná setkávání ale také osobní konzultace pracovníků ŠPP v oblasti závislostí, jejich prevence a poradenství.

V pondělí 22. dubna se můžete těšit na celodenní interaktivní workshop lektora Martina Haka. V krásných prostorách sálu Květné zahrady v Kroměříži si vyzkoušíte a ověříte, jak ovlivní používání jazyka ve výuce zájem dětí. Správným obsahem i prezentací žáky nejen zaujmete, ale vytvoříte i příjemné a bezpečné prostředí, kde se budete cítit lépe vy i...

V rámci projektu MAP II ORP Kroměříž byly nakoupeny knihy k využití pro pedagogy přímo ve výuce. Tyto sady knih jsou stále v nabídce Knihovny Kroměřížska a je možné je vypůjčit i nadále přes čtenářské konto vaší školy. Informaci obdržíte přímo v Knihovně Kroměřížska.

Pro pedagogy základních škol, kteří na škole zastávají koordinátory školních parlamentů, jsme připravili čtyřhodinový praktický workshop od skvělého lektora přímo v Kroměříži.

V rámci klíčové aktivity 3/02 Podpora kooperace škol SPC a PPC prostřednictvím vzdělávání a sdílení podpoříme projektem MAP ORP Kroměříž IV nejen setkávání a spolupráci Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži, ale také spolupráci těchto organizací se školami v ORP Kroměříž.