Kontaktujte nás


Městský úřad Kroměříž

odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Riegrovo náměstí 149/33, Kroměříž

Ing. Jitka Kuzmínová

hlavní manažer a koordinátor

jitka.kuzminova@mestokm.cz

+420 573 321 422

+420 607 237 155

                         

pro území MAS Hříběcí hory

Ing. Marcela Kubíčková

marcela.kubickova@hribecihory.cz

+ 420 734 435 218


pro území MAS Jižní Haná

Ing. Miluše Poláková, Ph.D.

polakova@masjiznihana.cz

tel: 573 502 732