Kontaktujte nás


Městský úřad Kroměříž

odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Riegrovo náměstí 149/33, Kroměříž

Ing. Jitka Kuzmínová

hlavní manažer a koordinátor

jitka.kuzminova@mestokm.cz

+420 573 321 422

+420 607 237 155

                         

Mgr. Zuzana Zavadilová

implementační manažer MAP 

zuzana.zavadilova@mestokm.cz 

+420 573 321 275

+420 607 079 626

pro území MAS Hříběcí hory

Nikola Šedivá

nikola.sediva@hribecihory.cz

+ 420 737 984 715


pro území MAS Jižní Haná

Ing. Miluše Poláková, Ph.D.

polakova@masjiznihana.cz

tel: 573 502 732