Dokumenty MAP III

Dokumenty schválené 1. řídícím výborem projetku, dne 13.9.2022

Dokumentace dle Postupů MAP III

Aktualizace přílohy Strategického rámce MAP - tabulky investičních záměrů škol v ORP Kroměříž - platné k 13.9.2022