Dokumenty MAP III

Dokumenty schválené 1. řídícím výborem projetku, dne 13.9.2022

Dokumentace dle Postupů MAP III


Akční plány na roky 2023, 2024 a 2025


Závěrečné dokumenty


Aktualizace přílohy Strategického rámce MAP - tabulky investičních záměrů škol v ORP Kroměříž - platné k 21.6.2023


Identifikace místních lídrů