KROFKA 2024 - soutěž ve fyzice pro žáky 9. tříd

09.01.2024

Tradiční fyzikální soutěž určená pro žáky 9. ročníku z ORP Kroměříž se bude konat 1. února 2024 na ZŠ Oskol (Mánesova 3861, Kroměříž). Z každé školy se může nahlásit 1 – 6 žáků.

Program:

Prezence: 9:00 – 9:15 

 Zahájení soutěže: 9:30 

 Plánované ukončení soutěže: 12:00 

S sebou: MFCh tabulky, kalkulačku  

Tematické okruhy: 

 • fyzikální veličiny a jejich převody 
 • klid a pohyb tělesa 
 • výpočty, grafy závislostí 
 • jednoduché stroje 
 • páky, kladky, jednoduchý kladkostroj 
 • tlaková síla, tlak 
 •  mechanické vlastnosti kapalin 
 • Pascalův zákon, Archimédův zákon, hydrostatický tlak 
 • mechanická práce, výkon, účinnost, energie 
 • tepelné jevy, přeměny skupenství - elektřina 
 • el. náboj, el. proud, el. napětí, el. odpor, Ohmův zákon, el. práce    

Jmenný seznam žáků, kteří se soutěže zúčastní, zasílejte (co nejdříve) na e-mail  jitka.kuzminova@mestokm.cz nejpozději však do pondělí 29. ledna 2024.