MAP I

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KROMĚŘÍŽ

Období realizace: 09/2016 - 06/2018 (ukončený)

Zkrácený název projektu: MAP Kroměříž

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000125

Příjemce projektu: Město Kroměříž

Financování projektu: Rozpočet projektu ve výši 3 854 816 Kč je v rozsahu 95 % způsobilých výdajů financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a státního rozpočtu ČR (SR ČR)

Klíčové aktivity (KA) projektu:

KA 01 Akční plánování

KA 02 Evaluace

KA 03 Řízení MAP

KA 04 Řízení projektu