MAP IV

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KROMĚŘÍŽ IV.

Zkrácený název projektu: MAP IV Kroměříž

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008277

Příjemce projektu: Město Kroměříž

Finanční partneři projektu: MAS Jižní Haná, MAS Hříběcí hory

Období realizace:  12/2023 - 12/2025

Financování projektu: 

Rozpočet projektu ve výši 9 990 717,80 Kč je v rozsahu 95 % způsobilých výdajů financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) a státního rozpočtu ČR (SR ČR).

Povinné aktivity projektu:

KA 1 Řízení projektu

KA 2 Vnitřní hodnocení projektu

KA 3 Rozvoj a aktualizace MAP

KA 3.1 Řídící výbor a organizační struktura MAP

KA 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu

KA 3.3 Pracovní skupina pro financování

KA 3.4 Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

KA3.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

KA 3.8 Místní akční plánování

KA 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem

KA 3.10 Spolupráce s IPs

KA 4 Implementace akčních plánů