Další setkání žákovského zastupitelstva bude 5.3.2024

15.02.2024

V rámci projektu MAP ORP Kroměříž IV proběhlo setkání žákovského zastupitelstva 6.2. 2024 na kroměřížské radnici. Zapojeni jsou vybraní žáci školních parlamentů základních škol v Kroměříži, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Gymnázia Kroměříž.

Žáci jsou rozděleni do čtyř výborů, ve kterých tvoří jimi vybrané projekty.

Na posledním setkání si mladí zastupitelé vybrali jeden projekt, který začali postupně zpracovávat do projektového záměru. Radní města Kroměříže i odborníci z praxe byli žákům nápomocni.

Naskenované projekty byly žákům poslány prostřednictvím pedagogů v elektronické podobě, aby mohli s přípravou pokračovat i mimo setkání. Čeká je ještě dvě žákovská zastupitelstva: 5.3. 2024 a 9.4. 2024.