Cyklus seminářů Vzdělávání pro nové formy hodnocení

17.01.2024

Cyklus šesti seminářů/workshopů pro pedagogy prvního stupně ZŠ z ORP Kroměříž je zaměřený na formativní hodnocení. Je určený především pro ty pedagogy, kteří by rádi začali s pozvolným  zaváděním formativního hodnocení, chtějí prakticky poznat, jak na to.

Lektory jednotlivých seminářů jsou Mgr. Martina Raiserová, ředitelka ZŠ a MŠ Střílky, a Mgr. Michal Prchlík, zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Střílky. Budou tedy vycházet ze svých bohatých praktických zkušeností ze své praxe. Těšit se můžete také na materiály, které budete moci použít ve výuce. Doporučujeme přihlásit vždy alespoň dva pedagogy z jedné školy.

Proč se zaměřujeme na nové formy hodnocení?

Formativní vzdělávání je jedna z cest, jak proměňovat současné školství:

  • Pokud učení dává žákovi smysl, mobilizuje svou vnitřní motivaci a ochotněji tak převezme odpovědnost za svoje učení (vědomé posilování kompetencí).
  • Zažívá-li žák úspěch opakovaně, je ochotnější cíleně se učit a posilovat své volní vlastnosti.
  • Do budoucna potřebuje žák hlavně kompetence, nikoliv jen znalosti (nevíme, pro jakou budoucnost žáka učíme).
  • Pracuje-li žák vědomě s kritérii, dokáže si vyhodnotit, kde se na cestě k cíli nachází (sebehodnocení).

Cyklus šesti seminářů bude probíhat v prostorách SVČ ŠIPKA, Riegrovo nám.142, Kroměříž (světle žlutý dům). 

!!! Pro velký zájem otvíráme dva cykly najednou - první cyklus je vždy v úterý, druhý cyklus je vždy ve středu. !!!


1. setkání - úterý 5.3. 2024 14:00-17:00/středa 6.3. 2024 14:00-17:00- Úvod do formativního přístupu - důležitá je i cesta

* proč formativní přístup

* součásti formativního přístupu a ukázky jejich použití

2. setkání - úterý 2.4. 2024 14:00-17:00/středa 3.4. 2024 14:00-17:00 - cíle a kritéria - musím vědět, co a proč se učím

* jak formulovat cíle (Smart)

* téma vs cíl

* různé taxonomie - Bloom a jak s ním pracovat

* druhy cílů

* kritéria

3. setkání - úterý 14.5. 2024 14:00-17:00/ středa 15.5. 2024 14:00-17:00 - sběr důkazů / výstupy - znám podrobně, kde se žák nachází ve vztahu k cíli

* rvp-švp-téma-střednědobé cíle - cíle hodin

* kompetence

Prosím pozor! Změny v novém školním roce. Středeční skupina se bude nově setkávat v pondělí! (středy se nám nepodařilo zachovat).

4. setkání - pondělí 30.9. 2024 14:00-17:00/ úterý 1.10. 2024 14:00-17:00 - zpětná vazba - motivuje k dalšímu učení, dává návod, co dál

* formativní zpětná vazba vs hodnotící zpětná vazba

* popisný jazyk a hodnotící jazyk

* různé formy zpětné vazby

5. setkání - pondělí 11.11. 2024 14:00-17:00/ úterý 12.11. 2024 14:00-17:00 - individualizace / hodnocení / sebehodnocení

* bezpečné prostředí

* metody sebehodnocení

* vrstevnické učení a vrstevnické hodnocení

* známky?

6. setkání - pondělí 2.12. 2024 14:00-17:00/ úterý 3.12. 2024 14:00-17:00 - systém fungování a zavádění

* fungování v rámci školy, s rodiči

* jak si najít čas, jak zavádět formativní přístup 


Pro více informací pište či volejte:

Mgr. Zuzana Zavadilová

zuzana.zavadilova@mestokm.cz

+420 573 321 275