Dokumenty MAP IV

Dokumenty projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KROMĚŘÍŽ IV s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/23_017/0008277.


Akční plány 2024 a 2025 (pro implementace MAP IV)


Aktuální platný Strategický rámec MAP - tabulky investičních záměrů škol v ORP Kroměříž - platné k 10.6.2024

Odkaz na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategické rámce MAP 2021+ (gov.cz), kde najdete souhrn všech aktuálních verzích strategických rámců i přehled všech aktualizací. 


Dokumenty schválené Řídícím výborem dne 26.02.2024