Žákovské zastupitelstvo města Kroměříže

09.01.2024

V úterý 6.2. 2024 se uskuteční setkání Žákovského zastupitelstva města Kroměříže. Pilotáž aktivity proběhla již v předchozím projektu MAP III ORP Kroměříž. Zástupci školních parlamentů základních škol v Kroměříži se opět setkají na místní radnici se zástupci města.

Na minulém setkání se žáci rozdělili do čtyř výborů: Kultura, Školství a sport, Životní prostředí a Sociální výbor. Každý výbor sestavil projekty, které by chtěl realizovat.

Návrhy projektů:

Kultura

  • Informační systém (QR kód aplikace: památky, ulice, osobnosti… - informace)
  • Studentská kavárna

Životní prostředí

  • Třídění odpadů (koše odpadkové – jejich úprava)
  • Naučné stezky – propagace, QR kódy, spolupráce se školami (přírodní památky, historické)
  • Výsadba stromů ("vlastní strom" v KM, společná výsadba…)

Sociální výbor

  • Herní večer v domově seniorů
  • Dárkové balíčky pro děti z dětského domova

Školství a sport

  • Workout hřiště (sídliště…)
  • Sportovní soutěže mezi školami (atletika a další sporty)
  • Uvnitř škol – odpočinková místa, lepší využití přestávek (stolní tenis, stolní fotbálek, knihovna, bufet…)

Na únorovém zastupitelstvu budou zpracovávat detailně jeden projekt pro každý výbor. Z nich se následně vybere ten nejlepší, který město Kroměříž zafinancuje ( 50 000Kč).

V případě dotazu kontaktujte:

Ing. Jitka Kuzmínová

jitka.kuzminova@mestokm.cz

+420 573 321 422, +420 607 237 155