Pozvánky a aktivity

V rámci projektu MAP II ORP Kroměříž byly nakoupeny knihy k využití pro pedagogy přímo ve výuce. Tyto sady knih jsou stále v nabídce Knihovny Kroměřížska a je možné je vypůjčit i nadále přes čtenářské konto vaší školy. Informaci obdržíte přímo v Knihovně Kroměřížska.

Pro pedagogy základních škol, kteří na škole zastávají koordinátory školních parlamentů, jsme připravili čtyřhodinový praktický workshop od skvělého lektora přímo v Kroměříži.

V rámci klíčové aktivity 3/02 Podpora kooperace škol SPC a PPC prostřednictvím vzdělávání a sdílení podpoříme projektem MAP ORP Kroměříž IV nejen setkávání a spolupráci Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži, ale také spolupráci těchto organizací se školami v ORP Kroměříž.

V rámci projektu MAP ORP Kroměříž IV proběhlo setkání žákovského zastupitelstva 6.2. 2024 na kroměřížské radnici. Zapojeni jsou vybraní žáci školních parlamentů základních škol v Kroměříži, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Gymnázia Kroměříž.

V pátek 26. ledna 2024 se těšíme na první setkání platformy pro setkání, sdílení a vzdělávání Vychovatelé školních družin. Přijali jsme pozvání na Základní školu Zachar v Kroměříži od paní vychovatelky Dagmar Navrátilové, která působí v projektu MAP v Řídícím výboru i pracovní skupině Rovné příležitosti.

Cyklus šesti seminářů/workshopů pro pedagogy prvního stupně ZŠ z ORP Kroměříž je zaměřený na formativní hodnocení. Je určený především pro ty pedagogy, kteří by rádi začali s pozvolným zaváděním formativního hodnocení, chtějí prakticky poznat, jak na to.

V termínu 21. - 22.3. 2024 se uskuteční již 5. ročník úspěšné fyzikální konference s názvem Kroměřížské Aequinoctium. Opět se setkáme v prostorách Základní školy Oskol v Kroměříži (Mánesova 3861, 767 01 Kroměříž).

V úterý 6.2. 2024 se uskuteční setkání Žákovského zastupitelstva města Kroměříže. Pilotáž aktivity proběhla již v předchozím projektu MAP III ORP Kroměříž. Zástupci školních parlamentů základních škol v Kroměříži se opět setkají na místní radnici se zástupci města.