Dokumenty MAP II Kroměříž


Doklad o zřízení 5 platforem projektu MAP II Kroměříž

Síť místních lídrů MAP II Kroměříž

Komunikační plán a organizační struktura MAP II Kroměříž

Statut, Jednací řád, Složení řídícího výboru MAP II Kroměříž

Dokument MAP II Kroměříž a přílohy


Závěrečná evaluační zpráva projektu MAP II ORP Kroměříž

Finální dokument MAP (16.12.2021)

Sebeevaluační zpráva za rok 2021

Akční plán MAP II Kroměříž 01/2022 - 06/2023

Příloha MAP 7.1 Řídící výbor MAP 

Příloha MAP 7.2 Partnerská smlouva

Příloha MAP 7.3.1 Dotazníkové šetření MŠMT pro MŠ 

Příloha MAP 7.3.2 Dotazníkové šetření MŠMT pro ZŠ 

Příloha MAP 7.8 Investiční priority 2014 až 2020 - 16.9. zakonzervováno

Příloha MAP 7.9 Investiční priority 2021 až 2027 - Mateřské školy

Schváleno Řídícím výborem 16.12. 2021

Příloha MAP 7.10 Investiční priority 2021 až 2027 - Základní školy

Schváleno Řídícím výborem 16.12. 2021

Příloha MAP 7.11 Investiční priority 2021 až 2027 - Neformální vzdělávání

Schváleno Řídícím výborem 16.12. 2021