Začíná projekt MAP IV

04.12.2023

Koncem listopadu 2023 jsme ukončili projekt MAP III a navázali jsme pokračujícím projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž IV. Tento projekt  bude realizován po dobu 25 měsíců od prosince 2023 do prosince 2025, žadatelem je město Kroměříž a partnery MAS Hříběcí hory a MAS Jižní Haná. V průběhu realizace projektu dojde k udržení a posílení existujících partnerství v území a funkční sítě mateřských a základních škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů zapojených do vzdělávání dětí do 15 let. 

Povinné aktivity projektu jsou A1 Řízení projektu, A2 Vnitřní hodnocení projektu, A3 Rozvoj a aktualizace MAP, A4 Implementace akčních plánů.