Pozvánky MAP II ORP Kroměříž

Pozvánky na jednání pracovních skupin, jednání Řídícího výboru i aktivit v rámci  iplementací MAP II ORP Kroměříž.


Aktuality

Souhrn všech aktivit MAP II ORP Kroměříž v přehledném kalendáři. Všechny aktivity zveřejňujeme také na našem facebookovém profilu, kde najdete také aktuální informace ze školství či tipy do výuky pro pedagogy.





Řídící výbor MAP Kroměříž na svém 4. jednání dne 26.04.2018 schválil Strategický rámec MAP pro ORP Kroměříž. Tento dokument je nezbytný pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec byl následně oficiálně zaslán na národní stálou konferenci a je umístě zde.