Pozvánka na společné Dvoudenní pracovní setkání realizátorů projektu MAP ORP Kroměříž

14.09.2017

Pozvánka na společné Dvoudenní pracovní setkání realizátorů projektu MAP ORP Kroměříž

jedná se o setkání členů řídícího výboru, pracovních skupin a realizačního týmu která se koná ve dnech 5. - 6. října 2017 v Hotelu Mlýn Velehrad, Na Hrádku 4, Velehrad