Pozvánka na vzdělávací akci Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

14.09.2017

Pozvánka na vzdělávací akci Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Lektor: PaedDr. Mgr. Věra Facová

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (není tedy určen chůvám a školním asistentům).