Ohlédnutí za seminářem fyziky

12.04.2018

Seminář fyziky v Kroměříži

Když se setká dvacet a více fyzikářů, nemůže se dít nic jiného, než pokusy a experimenty. Tímto způsobem se odvíjelo celé čtvrteční odpoledne a páteční dopoledne 22. a 23. března v učebně fyziky na Základní škole Oskol v Kroměříži. Tři vynikající lektoři, působící na gymnáziích v Olomouci, Brně a Uherském Hradišti i dvě odborné kapacity, esa z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra didaktiky fyziky, splnili očekávání svých posluchačů.

Program zaujal nejen výkladem o neviditelném záření kolem nás nebo létání a proudění. Pedagogové si v praktických částech seminářů například vyrobili a vyzkoušeli vlastní polystyrenový model letadla k demonstraci výuky o vzdušných proudech. Krabice od džusu a pár sklíček stačilo ke zhotovení periskopu. A kdo by nechtěl dalekohled ze dvou skleněných čoček a elektrikářské lišty?

O tom, že seminář byl skutečně pestrý, svědčí téma zaměřené na motivaci a hodnocení žáků ve výuce fyziky. Zde si pedagogové měli možnost vyzkoušet pocity a motivaci těch, na které ve vzdělávacím procesu působí, tedy žáků. V motivační otázce lektoři nezapomněli ani na nejmladší generaci. Důkazem byla fyzikální pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký. Pokud nevěříte, že ji může zahrát odborník na fyziku a zábavnou formou tak dětem představit několik fyzikálních jevů, zeptejte se dětí s Mateřské školy Mánesova v Kroměříži.

Název posledního pátečního tématu "Jednoduché pokusy s magnety zněl prostě. Nejen Robinson by však uvítal informaci, jak si s pomocí magnetu, nití a drátu vyrobit plně funkční kompas nebo ukazatel elektromagnetických sil kolem zemského povrchu.

Účastníci seminář vyhodnotili jako velmi kvalitní a přínosný pro jejich práci. Jeden komentář za všechny: " Kladně hodnotím výbornou přípravu lektorů, praktické ukázky a možnost si vyrobit pomůcky pro výuku."

Akce byla realizována v rámci projektu Místní akční plán Kroměříž. Poděkování patří lektorům, vedení a zaměstnancům Základní školy Oskol za poskytnutí učebny i zázemí pro konání semináře a především skupině pedagogů v čele s Mgr. Jiřím Krásným, kteří fyzikální seminář od zrodu myšlenky až do jeho úspěšné realizace pečlivě připravili. Ušili jej skutečně na míru svým pedagogickým potřebám a naplnili tak jeden z cílů projektu Místní akční plán Kroměříž, tedy přinášet do území kvalitní vzdělávací akce.

Ing. Eliška Pifková, vedoucí odborného týmu projektu MAP