Škola bez žáků - ZŠ Zdounky

15.04.2020

Škola bez žáků? Možná si říkáte: "Jak to může fungovat?" Funguje, stačilo chtít a něco nového se naučit. Ale začněme pěkně od začátku.

Dopoledne 10. března obletěla celou republiku zpráva, že od zítřka nesmí být ve školách přítomen ani jeden žák. Mnozí žáci to přivítali s velkým nadšením. Z úst některých se ozývalo: "Hurá, budou prázdniny." Opak se však stal pravdou. Žádné prázdniny, nýbrž novinka ve formě distanční výuky za pomoci digitálních technologií. Pro učitele se stala velkou výzvou.

Začalo to zadáváním úkolů prostřednictvím e-mailových zpráv a informací pro žáky na webových stránkách školy. No, jo, jenže jen plnit zadané úkoly, a pak je posílat ke kontrole, se po několika dnech začalo jevit jako ne moc "zábavné". Navíc to bylo, zejména u těch mladších žáků, velmi náročné i pro rodiče, kteří se najednou museli vrátit do svých školních let a "lovit" v paměti vědomosti z několika předmětů. "Jak bychom mohli rodičům alespoň částečně ulevit a zároveň plnit naše poslání?" běželo v hlavách nám, učitelům.

A právě v některých těch hlavách se zrodil nápad: "Začneme s videovýukou!" Nejprve se to podařilo uskutečnit v několika třídách na 1. stupni, kde se na realizaci této formy výuky podíleli také rodiče, kteří svým malým školákům pomohli se zvládnutím videohovorů, někteří i pořídili patřičné vybavení, a za to jim patří opravdu dík, neboť jedině společnými silami se nám tento počin podařil.

U těch větších žáků to trvalo o něco déle, neboť zpočátku měli někteří pocit, že spolupráci s pedagogy, natož být s nimi v nějakém užším kontaktu, nepotřebují, protože úkoly zvládnou plnit sami a poslat je také dokážou. Nicméně ani učitelé 2. stupně to nevzdali a nakonec třetí týden od vyhlášení zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole už probíhala videovýuka ve všech ročnících a v několika předmětech. Zaměřili jsme se především na český jazyk, matematiku, anglický jazyk a německý jazyk, tady jsme zvolili vícehodinovou týdenní časovou dotaci, pak také hodinu týdně realizujeme vlastivědu, přírodovědu, dějepis, zeměpis, fyziku, chemii a přírodopis. Občas nás sice trochu zazlobí technika, ale věříme, že se nám bude dařit hodin videovýuky realizovat stále více a více. Ostatní vyučovací hodiny nahrazuje prozatím plnění zadaných úkolů, nebo on-line cvičení.

Nezapomínáme ani na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují naši podporu o to více, a tak probíhají i videointervence, videovýuka předmětů speciálněpedagogické péče i spolupráce s asistenty pedagoga. Rady a pomoc poskytují rovněž pracovnice našeho školního poradenského pracoviště.

Mnozí žáci nás v této době také překvapují svými netradičními nápady a předvádějí schopnosti, o nichž jsme někdy neměli ani tušení. Máme mezi žáky nadějné televizní reportéry, kameramany, akademické malíře, výtvarníky, sportovce a spoustu dalších. Jsme rádi, že jsou takto činorodí, děkujeme jim za to a těšíme se na další milá překvapení, či výkony.

Aby to nebylo stále jen o učení, nezahálejí ani naše paní vychovatelky ze školní družiny, jejíž provoz musel být tak přerušen, a pravidelně na webových stránkách školy zveřejňují náměty na tvořivé činnosti, ale také hry pro volný čas. 

Co ale nedokážeme ovlivnit, je realizace školních akcí, zájezdů a podobných aktivit, kterých jsme měli naplánovaných opravdu hodně. Bohužel jsme je museli z důvodu nařízení, která v ČR nyní platí, a v rámci ochrany zdraví našich žáků zrušit. Přesto se nám jedna věc podařila, i když v omezené míře, a to zápis. 18. března vyšlo nařízení MŠMT, že zápis bude bez dětí, my jsme to však úplně nezavrhli a pro ty, kteří projevili zájem, jsme připravili "videozápis".

Protože je nám ve škole blízká také vzájemná solidarita, není nám lhostejné, jak se mají lidé kolem nás, k čemuž se snažíme vést i naše žáky, zapojily se ty z nás, které vládnou uměním práce se šicím strojem, do šití roušek a několik desítek jsme jich poskytli občanům Zdounek a také Novorozeneckému oddělení Kroměřížské nemocnice a. s.

Říká se: "Když se chce, všechno jde!" A já si myslím, že jsme to ve škole za těchto mimořádných okolností dokázali. Zasloužil se o to skvělý tým pedagogů ve spolupráci s úžasnými žáky a také jejich bezva rodiči, od nichž se nám dostává především pozitivních ohlasů, čehož si v těchto dnech velmi vážíme, poněvadž, když víte, že vaši práci někdo ocení a vnímá ji kladně, je to "hnací motor" k tomu, abychom pracovali s o to větším nasazením. Věřím, že společnými silami budeme zvládat i nadále, neboť zatím nikdo neví, kdy toto náročné období, skončí. Všichni však doufáme, že to bude brzy a my zase přivítáme naše žáky na půdě školy.

Dovolte mi všem popřát hodně trpělivosti, sil a především zdraví. A pokud chcete vědět, jak se nám ve škole daří a co je nového, sledujte naše webové stránky: www.zszdounky.cz.

Mgr. Lenka Beranová, ředitelka školy