Výstupy nejen pro pedagogy

Zde najdete dokumenty vytvořené v rámci projektu MAP II Kroměříž, které jsou volně dostupné ke stažení.


Metodiky ke knihám v agličtině 

Knihy k zapůjčení jsou k dispozici v Knihovně Kroměřížska.

Pohádky z Hříběcích hor

Soubor deseti pohádek na motivy pověstí z Hříběcích hor.

Seznam literatury pro dětskou biblioterapii

Knihy k dispozici k zapůjčení v Knihovně Kroměřížska.


Metodiky k implementaci Bezpečnost dětí v MŠ

Metodika Dopraváček

Metodický list Dopraváček

Metodika Všeználek

Metodický list Všeználek

Metodika Zdravotníček

Metodický list Zdravotníček

Metodika Šikulka

Metodický list Šikulka


Metodiky k implementaci ICT v MŠ

Metodické listy v programu SMART BOARD pro MŠ

Office 365 - obecně

KOMPLET - Metodické listy k Office365

One Drive

Teams


Metodiky k matematické gramotnosti

Aktivita - čtení z grafu

Využití ibobr.cz k rozvoji logického myšlení

Aktivita - doplň čtverec

Aktivita - hry s Möbivou páskou 

Aktivita - souměrné obrazce

Aktivita - matematicko-chemické scrabble

Aktivita - počítání s procenty

Tipy na internetové zdroje