Vítejte na webových stránkách projektu

    MAP IV      ORP Kroměříž


Harmonogram aktivit MAP IV ORP Kroměříž

Srpen 2024

21.08. 2024 Beseda na téma duševní hygiena "Toulky duší studentů" v rámci Academy Kroměříž 2024 (pracovníci ve vzdělávání)

Září 2024

13.09. 2024 PHDr. David Čáp, Ph.D. - Žák s problémovým chováním (pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové ZŠ)

13.09. 2024 PHDr. David Čáp, Ph.D. - Jak komunikovat s rodiči (pracovníci školských poradenských zařízení - SPC, PPP)

24.09. 2024 Výukový program v Podzámecké zahradě pro 1. stupeň ZŠ (pedagogové 1. stupně ZŠ, vychovatelé ŠD/ŠK)

24.09. 2024 Výukový program v Podzámecké zahradě pro MŠ (pedagogové MŠ)

25.09. 2024 Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti (členové PS RP)

26.09. 2024 MgA. Emilie Zámečníková - Recitace a přednes (pracovníci ve vzdělávání)

27.09. 2024 MgA. Emilie Zámečníková - Scénická čtení a listování                    v knížkách (pracovníci ve vzdělávání)

30.09. 2024 Nové formy hodnocení (4) – 2.cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

Říjen 2024

01.10. 2024 Nové formy hodnocení (4) – 1.cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

07.10. 2024 Mgr. Jitka Štádlerová - Canva ve vzdělávání (začátečníci) - pedagogové MŠ (pedagogové MŠ)

07.10. 2024 Mgr. Jitka Štádlerová - Canva ve vzdělávání (začátečníci) - pedagogové ZŠ (pedagogové ZŠ)

09.10. 2024 Setkání Pracovní skupiny MoDiFo (členové PS MoDiFo)

17-18.10. 2024 Výjezdní porada ředitelů (ředitelé MŠ a ZŠ z ORP Kroměříž)

21.10. 2024 Mgr. Dagmar Hájková - Práce s fenoménem automutilace u žáků (pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové ZŠ)

25.10. 2024 Setkání PS Financování (členové PS Financování)

bude upřesněno Žákovské zastupitelstvo (volení zástupci školních parlamentů ZŠ)

Listopad 2024

06.11. 2024 Konference: Umělá inteligence ve vzdělávání (pedagogové ZŠ)

08.11. 2024 PHDr. Jana Horváthová - Sociokulturní ukotvení romských dětí (pracovníci školských poradenských zařízení - SPC, PPP)

08.11. 2024 PHDr. Jana Horváthová - Sociokulturní ukotvení romských dětí (pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové ZŠ)

11.11. 2024 Nové formy hodnocení (5) – 2.cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

12.11. 2024 Nové formy hodnocení (5) – 1.cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

25.11. 2024 Mgr. Jitka Štádlerová - Canva ve vzdělávání II - pedagogové MŠ (pedagogové MŠ)

25.11. 2024 Mgr. Jitka Štádlerová - Canva ve vzdělávání II - pedagogové ZŠ (pedagogové ZŠ)

bude upřesněno Setkání Vychovatelů ŠD/ŠK (vychovatelé ŠD/ŠK)

Prosinec 2024

02.12. 2024 Nové formy hodnocení (6) – 2.cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

03.12. 2024 Nové formy hodnocení (6) – 1.cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

11.12. 2024 Společné setkání PS MAP  a ŘV (členové PS F, PS RP a PS MoDiFo a členové ŘV)

bude upřesněno Žákovské zastupitelstvo (volení zástupci školních parlamentů ZŠ)

Co se dělo, co se děje a co se bude dít v MAP

Na základě požadavků zjištěných na pracovních skupinách a platformách pro setkávání jsme uspořádali v pondělí 7.10. 2024 dva tříhodinové workshopy zaměřené na program Canva. Tento grafický program je volně dostupný, pro pedagogy zdarma i v rozšířené verzi. Najdete zde pracovní listy, vzory pro kartičky a různé výukové pomůcky.

Na úterý 24.9. 2024 jsme pro Vás nachystali představení výukových programů v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Nejdříve Vám představí lektorka edukačního oddělení NPÚ Ing. Hana Poková jejich výukové programy. Druhým bodem je výukový program Arcibiskupského zámku v Kroměříži O dravcích a sovách, který je zde novinkou posledních pár let.

MAP IV ORP Kroměříž vás zve na praktický seminář s lektorkou MgA. Emílií Zámečníkovou na téma Recitace a přednes.

Dne 13.9. 2024 jsme pro vás nachystaly seminář psychologa PHDr. Davida Čápa, Ph.D. "Žák s problémovým chováním". Seminář je určený především pro pracovníky školních poradenských zařízení - metodiky prevence, výchovné poradce, školní psychology, pedagogy ZŠ či asistenty pedagogů.


MAP IV ORP Kroměříž je partnerstvím


Nahlédněte do kalendáře, jaké aktivity v rámci projektu MAP IV plánujeme.Tyto webové stránky vznikly jako informační podpora o dětí v projektu Místní akční plán II v ORP Kroměříž. Ten byl k 30. 6. 2022 ukončen a navázal na něj MAP III Kroměříž, který byl ukončen 30.11.2023. Současný projekt MAP IV v ORP Kroměříž je v realizaci od 1.12.2023 do 31.12.2025. Jedná se o projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií a ze státního rozpočtu, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Týkají se aktivit na podporu mateřského a základního školství, respektive žáků do 15 let. Více informací o jednotlivých projektech naleznete v hlavní liště.