Vítejte na webových stránkách projektu

    MAP IV      ORP Kroměříž


Harmonogram povinných setkávání v rámci projektu:

26.02. 2024 Řídící výbor MAP IV ORP Kroměříž

12.03.2024 Společné setkání pracovních skupin

Harmonogram implementačních aktivit MAP IV ORP Kroměříž

Leden 2024

26.01. 2024 Setkání vychovatelů školních družin

Únor 2024

01.02. 2024 Soutěž Fyzika - 9. třídy

05.02. 2024 Ředitelé MŠ a projektové řízení

06.02. 2024 Žákovské zastupitelstvo

Březen 2024

05.03. 2024 Žákovské zastupitelstvo

05.03. 2024 Nové formy hodnocení (1) - 1. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

06.03. 2024 Nové formy hodnocení (1) - 2. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

11.03. 2024 Metodické setkání SPC a MŠ I - Dítě s opožděným a nerovnoměrným vývojem v MŠ (pedagogové MŠ)

20.03. 2024 Metodické setkání SPC a MŠ II - Dítě s neurovývojovou poruchou a poruchami autistického spektra v MŠ (pedagogové MŠ)

21.-22.03. 2024 Kroměřížské Aequinoctium - dvoudenní konference fyziky (pedagogové ZŠ)

Duben 2024

02.04. 2024 Nové formy hodnocení (2) - 1. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

03.04. 2024 Nové formy hodnocení (2) - 2. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

09.04. 2024 Žákovské zastupitelstvo

18.04. 2024 Setkání pracovníků ŠPP

22.04. 2024 Řemeslo vypravěčů: Jak učit, aby to děti bavilo? - lektor Mg.A. Martin Hak (pedagogové ZŠ)

Květen 2024

14.05. 2024 Nové formy hodnocení (3) - 1. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

15.05. 2024 Nové formy hodnocení (3) - 2. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

16.05. 2024 Jak komunikovat s rodiči - lektor PhDr. David Čáp, Ph.D. (vychovatelé školních družin)

16.-17.05. 2024 Výjezdní porada ředitelů

17.05. 2024 Soutěž Fyzika - 9. třídy

24.05.2024 - Toulavý autobus - učení venku zážitkovou pedagogikou - lektor  Mgr. Karel Štefl, Kurovický lom (pedagogové MŠ)

Co se dělo, co se děje a co se bude dít v MAP

V rámci aktivit projektu pro prevenci rizikového chování bude pro metodiky prevence a ostatní pracovníky školních poradenských pracovišť k dispozici adiktolog Mgr. Marika Michajlovičová. Plánujeme společná setkávání ale také osobní konzultace pracovníků ŠPP v oblasti závislostí, jejich prevence a poradenství.

V pondělí 22. dubna se můžete těšit na celodenní interaktivní workshop lektora Martina Haka. V krásných prostorách sálu Květné zahrady v Kroměříži si vyzkoušíte a ověříte, jak ovlivní používání jazyka ve výuce zájem dětí. Správným obsahem i prezentací žáky nejen zaujmete, ale vytvoříte i příjemné a bezpečné prostředí, kde se budete cítit lépe vy i...

V rámci projektu MAP II ORP Kroměříž byly nakoupeny knihy k využití pro pedagogy přímo ve výuce. Tyto sady knih jsou stále v nabídce Knihovny Kroměřížska a je možné je vypůjčit i nadále přes čtenářské konto vaší školy. Informaci obdržíte přímo v Knihovně Kroměřížska.

Pro pedagogy základních škol, kteří na škole zastávají koordinátory školních parlamentů, jsme připravili čtyřhodinový praktický workshop od skvělého lektora přímo v Kroměříži.

V rámci klíčové aktivity 3/02 Podpora kooperace škol SPC a PPC prostřednictvím vzdělávání a sdílení podpoříme projektem MAP ORP Kroměříž IV nejen setkávání a spolupráci Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži, ale také spolupráci těchto organizací se školami v ORP Kroměříž.

V rámci projektu MAP ORP Kroměříž IV proběhlo setkání žákovského zastupitelstva 6.2. 2024 na kroměřížské radnici. Zapojeni jsou vybraní žáci školních parlamentů základních škol v Kroměříži, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Gymnázia Kroměříž.


MAP IV ORP Kroměříž je partnerstvím


Nahlédněte do kalendáře, jaké aktivity v rámci projektu MAP IV plánujeme.Tyto webové stránky vznikly jako informační podpora o dětí v projektu Místní akční plán II v ORP Kroměříž. Ten byl k 30. 6. 2022 ukončen a navázal na něj MAP III Kroměříž, který byl ukončen 30.11.2023. Současný projekt MAP IV v ORP Kroměříž bude v realizaci od 1.12.2023 do 31.12.2025. Jedná se o projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií a ze státního rozpočtu, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Týkají se aktivit na podporu mateřského a základního školství, respektive žáků do 15 let. Více informací o jednotlivých projektech naleznete v hlavní liště.