Vítejte na webových stránkách projektu

    MAP III      ORP Kroměříž


Co se dělo, co se děje a co se bude dít v MAP

Na pracovní skupině čtenářská gramotnost vzešel požadavek na představení formativního hodnocení. Přišlo nám škoda, toto téma nenabídnout širšímu množství posluchačů, protože nám toto téma dává smysl. Jeho propojení s individualizací, s podporou potenciálu každého žáka, wellbeingem, rovnými příležitostmi ve vzdělávání ...

Nejen květen je v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž ve znamení potkávání se. Tento deštivý měsíc je pak ve znamení setkání dvoudenních .

Burza nabídek, které jsou od ředitelek mateřinek ředitelkám mateřinek. Aneb kdo chce a může se podělit o zkušenost, kontakt, zážitek ... a předat jej jiné školce z území ORP Kroměříž tak tak činí :)

.... o vzdělávací neúspěšnosti, sociální situaci a faktorech, které mohou přispět ke zlepšení vzdělávání v ORP Kroměříž...

Dne 13. 9. 2022 se poprvé sešel náš staronový řídící výbor, který s drobnými změnami pokračuje stejně jako v projektu MAP II. Krom schvalování počátečních dokumentů projektu - jako je status ŘV, jednací řád ŘV, složení ŘV, složení pracovních skupin a schválil také aktualizovanou tabulku investičních záměrů škol v území. Ta je aktuální především...

Tandemový seminář Pavly Buchtové a Lucie Podroužkové o možnostech čtení ve třídě i mimo ni, od předčítání a sdíleného čtení k vedenému čtení a programu DEAR time. Představíme vybranou autentickou i zjednodušenou četbu, kterou lze pro rozvoj jazykových a čtenářských kompetencí využít. Nabídneme praktické tipy, jak čtení monitorovat, jak respektovat...

V rámci workshopu se seznámíte s různými způsoby využití básniček a poezie v hodinách anglického jazyka. Poezie je zajímavým doplňkem a osvěžením hodin jazyka. Na semináři se naučíte vybírat vhodné texty pro různé jazykové úrovně žáků a vyzkoušíte si několik postupů a aktivit, které žákům pomohou s rozvíjením řečových i poslechových dovedností....


MAP III ORP Kroměříž je partnerstvímTyto webové stránky vznikly jako informační podpora o dětí v projektu Místní akční plán II v ORP Kroměříž. Ten byl k 30. 6. 2022 ukončen a navázal na něj MAP III Kroměříž. Jedná se o projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií a ze státního rozpočtu, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Týkají se aktivit na podporu mateřského a základního školství, respektive žáků do 15 let. Více informací o jednotlivých projektech naleznete v hlavní liště.