Vítejte na webových stránkách projektu

    MAP IV      ORP Kroměříž


Harmonogram aktivit MAP IV ORP Kroměříž

Duben 2024

02.04. 2024 Nové formy hodnocení (2) - 1. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

03.04. 2024 Nové formy hodnocení (2) - 2. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

09.04. 2024 Žákovské zastupitelstvo

18.04. 2024 Setkání pracovníků ŠPP

22.04. 2024 Řemeslo vypravěčů: Jak učit, aby to děti bavilo? - lektor Mg.A. Martin Hak (pedagogové ZŠ)

Květen 2024

14.05. 2024 Nové formy hodnocení (3) - 1. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

15.05. 2024 Nové formy hodnocení (3) - 2. cyklus seminářů k formativnímu hodnocení (pedagogové ZŠ)

16.05. 2024 Jak komunikovat s rodiči - lektor PhDr. David Čáp, Ph.D. (vychovatelé školních družin, pedagogové)

16.-17.05. 2024 Výjezdní porada ředitelů (ředitelé MŠ a ZŠ ORP Kroměříž)

17.05. 2024 Soutěž Fyzika - 8. třídy

23.05. 2024 Spolupráce SPC + PPP (pracovníci SPC a PPP)

24.05. 2024 - Toulavý autobus - učení venku zážitkovou pedagogikou - lektor  Mgr. Karel Štefl, Kurovický lom (pedagogové MŠ)

27.,28, a 29.05. 2024 Sázení bylinek v Domovech pro seniory (žáci 2. st. ZŠ)

28.05. 2025 - Pracovní skupina MoDiFo (členové PS MoDiFo)

30.05. 2024 - Online herní svět našich dětí - faktory závislosti (rodiče, veřejnost)

31.05. 2024 - Pracovní skupina Financování (členové PS Financování)

Červen 2024

10.06.2024 Řemeslo vypravěčů: Jak učit, aby to děti bavilo? II - lektor Mg.A. Martin Hak (pedagogové ZŠ)

26.06.2024 Pracovní skupina Rovné příležitosti (členové PS Rovné příležitosti)

Co se dělo, co se děje a co se bude dít v MAP

Sázení bylinek v domovech pro seniory, která je součástí aktivit mezigenerační spolupráce a místně zakotveného učení, navazuje na Žákovské zastupitelstvo, které probíhalo v tomto školním roce 2023/2024. Sociální výbor Žákovského zastupitelstva vymyslel a prezentoval nejlepší projekt "Bylinková zahrádka se zážitkem" . Cílem projektu sociálního...

V rámci projektu MAP IV ORP Kroměříž jsme připravili pro pedagogy MŠ "toulavý autobus". Jedná se o načerpání inspirace pro pedagogy mateřských škol v rámci výuky ve školních zahradách a zážitkové pedagogiky.

V rámci aktivit projektu pro prevenci rizikového chování bude pro metodiky prevence a ostatní pracovníky školních poradenských pracovišť k dispozici adiktolog Mgr. Marika Michajlovičová. Plánujeme společná setkávání ale také osobní konzultace pracovníků ŠPP v oblasti závislostí, jejich prevence a poradenství.

V pondělí 22. dubna se můžete těšit na celodenní interaktivní workshop lektora Martina Haka. V krásných prostorách sálu Květné zahrady v Kroměříži si vyzkoušíte a ověříte, jak ovlivní používání jazyka ve výuce zájem dětí. Správným obsahem i prezentací žáky nejen zaujmete, ale vytvoříte i příjemné a bezpečné prostředí, kde se budete cítit lépe vy i...


MAP IV ORP Kroměříž je partnerstvím


Nahlédněte do kalendáře, jaké aktivity v rámci projektu MAP IV plánujeme.Tyto webové stránky vznikly jako informační podpora o dětí v projektu Místní akční plán II v ORP Kroměříž. Ten byl k 30. 6. 2022 ukončen a navázal na něj MAP III Kroměříž, který byl ukončen 30.11.2023. Současný projekt MAP IV v ORP Kroměříž je v realizaci od 1.12.2023 do 31.12.2025. Jedná se o projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií a ze státního rozpočtu, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Týkají se aktivit na podporu mateřského a základního školství, respektive žáků do 15 let. Více informací o jednotlivých projektech naleznete v hlavní liště.