Práce s fenoménem automutilace u žáků - sebepoškozování zacílené na školní prostředí

30.05.2024

Seminář pro pracovníky školních poradenských pracovišť či pedagogy v časové dotaci 8 hodin se bude konat 21.10. 2024 v Kroměříži. Lektorem je Mgr. Dagmar Hájková, která působí jako psycholog, krizový intervent, kouč.

KDY: 21.10.2024, 9:00 - 17:00

KDE: SVČ ŠIPKA, Riegrovo nám.142, Kroměříž

Tento kurz je určen pedagogům a profesionálům, kteří pracují s dětmi a adolescenty. Účastníci se seznámí s problematikou sebepoškozování, získají teoretické znalosti i praktické dovednosti pro citlivou a účinnou komunikaci na toto téma. Kurz se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů, rozvoj komunikačních dovedností a přehled efektivních intervencí. Posílí kompetence účastníků v práci s emocemi a poskytne nástroje pro směrování na odbornou pomoc. 

Kurz kombinuje krátké teoretické vstupy s praktickými modelovými situacemi a nácviky. Tento přístup umožňuje účastníkům aplikovat získané dovednosti v praxi, čímž se zvyšuje jejich efektivita a sebevědomí při práci s tímto náročným tématem. Cílem kurzu je vybavit pedagogy a profesionály pracující s dětmi a adolescenty potřebnými znalostmi a dovednostmi, aby mohli citlivě a efektivně řešit situace spojené se sebepoškozováním. Kurz také klade důraz na péči o sebe, aby se předcházelo vyhoření.

Předběžný obsah kurzu 

  • Úvod do problematiky sebepoškozování 
  • Definice a formy sebepoškozování 
  • Komunikační dovednosti a strategie 
  • Identifikace vhodných a nevhodných strategií v hovoru 
  • Intervence a prevence 
  • Přehled účinných intervencí a úlevových metod 
  • Praktické techniky pro práci s emocemi 
  • Směrování na odbornou pomoc a návazná péče 
  • Péče o sebe jako prevence vyhoření 
  • + Modelové situace a praktické nácviky 

Obsah kurzu se může lehce měnit podle požadavků účastníků kurzu a na základě požadavků z dotazníku, který účastníci vyplní před zahájením kurzu. 

Profil lektorky 

Mgr. Dagmar Hájková je psycholožka, psychoterapeutka (frekventant kognitivně-behaviorálního terapeutického výcviku Odyssea), krizová interventka a lektorka. V současné době působí jako terapeutka v Terapeutickém institutu OUSHI v Olomouci a pořádá kurzy na různá psychologická témata. V minulosti několik let pracovala ve školství pod organizací Podané ruce, kde navštívila desítky škol v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Zde se intenzivně věnovala primární prevenci a psychologickému poradenství pro rodiče, žáky a učitele. Během této doby se nejčastěji setkávala s problematikou sebepoškozování ve školním prostředí, s kterou se nadále setkává u svých klientů v poradenství a terapiích. Také několik let působí v Bílém kruhu bezpečí jako poradkyně pro oběti kriminality.  

Je hrazeno z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž IV, registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008277, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Přihlašování zde či níže přes Forms.