Aktuality a pozvánky

Dne 13. 9. 2022 se poprvé sešel náš staronový řídící výbor, který s drobnými změnami pokračuje stejně jako v projektu MAP II. Krom schvalování počátečních dokumentů projektu - jako je status ŘV, jednací řád ŘV, složení ŘV, složení pracovních skupin a schválil také aktualizovanou tabulku investičních záměrů škol v území. Ta je aktuální především...