Aktuality a pozvánky

Dne 5. 10. 2023 se uskuteční v Kroměříži jednodenní setkání ředitelek mateřských škol z ORP Kroměříž. Program jsme se snažili udělat pestrý, a tak bude trochu od papírování, trochu od vzdělávání, čerpání inspirace venku i vevnitř. Bodem, který nelze obsáhnout do programu, ale je neméně důležitý, je samozřejmě možnost se vzájemně potkat a sdílení...

Nejen květen je v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž ve znamení potkávání se. Tento deštivý měsíc je pak ve znamení setkání dvoudenních .

Burza nabídek, které jsou od ředitelek mateřinek ředitelkám mateřinek. Aneb kdo chce a může se podělit o zkušenost, kontakt, zážitek ... a předat jej jiné školce z území ORP Kroměříž tak tak činí :)

Dne 13. 9. 2022 se poprvé sešel náš staronový řídící výbor, který s drobnými změnami pokračuje stejně jako v projektu MAP II. Krom schvalování počátečních dokumentů projektu - jako je status ŘV, jednací řád ŘV, složení ŘV, složení pracovních skupin a schválil také aktualizovanou tabulku investičních záměrů škol v území. Ta je aktuální především...