Aktuality a pozvánky

Na pracovní skupině čtenářská gramotnost vzešel požadavek na představení formativního hodnocení. Přišlo nám škoda, toto téma nenabídnout širšímu množství posluchačů, protože nám toto téma dává smysl. Jeho propojení s individualizací, s podporou potenciálu každého žáka, wellbeingem, rovnými příležitostmi ve vzdělávání ...

Nejen květen je v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž ve znamení potkávání se. Tento deštivý měsíc je pak ve znamení setkání dvoudenních .

Burza nabídek, které jsou od ředitelek mateřinek ředitelkám mateřinek. Aneb kdo chce a může se podělit o zkušenost, kontakt, zážitek ... a předat jej jiné školce z území ORP Kroměříž tak tak činí :)

Dne 13. 9. 2022 se poprvé sešel náš staronový řídící výbor, který s drobnými změnami pokračuje stejně jako v projektu MAP II. Krom schvalování počátečních dokumentů projektu - jako je status ŘV, jednací řád ŘV, složení ŘV, složení pracovních skupin a schválil také aktualizovanou tabulku investičních záměrů škol v území. Ta je aktuální především...