Květen v projektu, projekt v květnu

15.05.2023

Nejen květen je v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž ve znamení potkávání se. Tento deštivý měsíc je pak ve znamení setkání dvoudenních . 

Na začátku měsíce jsme se potkali se zástupci členů PS Financování, PS Rovné příležitosti a členů ŘV na Modré u Velehrady. Společně vymýšleli a diskutovali nad zacílením aktivit v navazujícím projektu, který bude znovu implementační. Výzvu na něj netrpělivě očekáváme, ale již nyní víme, že toho bude víc než hodně, co bychom chtěli v rámci plánovaných dvou kalendářních let stihnout.

V půlce května se jako spoluorganizátoři potkáme s většinou ředitelů ZŠ a MŠ z ORP Kroměříž na dvoudenní poradě v hotelu Vega v Pozlovicích. Těšíme se, že budeme mít opět možnost vidět se napříč územím a popovídat si formálně i neformálně. Taková setkání jsou pro členy realizačního týmu vždy moc přínosná.

Na konci května se zástupci realizačního týmu setkají s realizátory ostatních MAPů ve Zlínském kraji. Potkáme se tentokrát na území MAS Ploština. KAP Zlínského kraje, který toto setkávání zašťiťuje, nám připravuje zajímavý program, v rámci kterého se podíváme např. na enviromentální projekt ve Vysokém Poli, zrekonstruovaný areál Ploštiny, ale také bude dostatečný prostor pro sdílení a vzájemnou inspiraci mezi jednotlivými zástupci realizačních týmů.

Krom zmíněných akcí se v druhé půlce května, 24.5. 2023 sejde pracovní skupina rovné příležitosti, aby navštívila a prohlédla si adiktologickou ambulanci v Kroměříži a také Rodinném centrum z.s. a Středisko výchovné péče Kroměříž. 

30. 5. 2023 pak v knihovně Kroměřížska představí formativní hodnocení zástupci ZŠ a MŠ Střílky.