Seznam investičních priorit škol v území ORP byl aktualizován

13.09.2022

Dne 13. 9. 2022 se poprvé sešel náš staronový řídící výbor, který s drobnými změnami pokračuje stejně jako v projektu MAP II. Krom schvalování počátečních dokumentů projektu - jako je status ŘV, jednací řád ŘV, složení ŘV, složení pracovních skupin a schválil také aktualizovanou tabulku investičních záměrů škol v území. Ta je aktuální především vzhledem k připravovaným či již vyhlášeným výzvám z IROP. Aktuální znění tabulek je vyvěšeno na stránkách MMR, na webu územní dimenze 

:https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021

Další aktualizace je možná nejdříve za 6 měsíců od posledního data schválení.

Soulad této přílohy strategického dokumentu MAP s podaným investičním záměrem školy, je jednou z podmínek pro přidělení dotace.