Další podklady ke stažení

.... o vzdělávací neúspěšnosti, sociální situaci a faktorech, které mohou přispět ke zlepšení vzdělávání v ORP Kroměříž...