Analytická zpráva PAQ research

20.09.2022

.... o vzdělávací neúspěšnosti, sociální situaci a faktorech, které mohou přispět ke zlepšení vzdělávání v ORP Kroměříž...Zpráva obsahuje přehledné shrnutí výsledků, realistických cílů a doporučení.  Analýza navazuje na výsledky projektu Mapa vzdělávacího (ne)úspěchu. 

Zpráva je aktuální k 20. 9. 2022, případné další aktuální verze jsou dostupné vždy ZDE.

Co Vám zpráva pomůže lépe pochopit?

  • Rozsah vzdělávací neúspěšnosti a nerovných šancí v základním školství. Má váš region vysoké absence, propadání nebo spíš zaostává podíl excelentních žáků?
  • Zatížení rodin sociálními problémy - jak exekuce, bytová nouze omezují rozvoj vzdělávání a jaká opatření a organizace vám mohou pomoct.
  • Jak si nastavit realistické cíle pro snižování vzdělávací neúspěšnosti a sociálních problémů.
  • Zaostávání vzdělávání - jestli je vzdělávání v regionu horší nebo lepší, než by odpovídalo sociální situaci.
  • Potenciální faktory, které mohou vést ke snížení vzdělávací neúspěšnosti - např. personální zabezpečení výuky, řízení škol, včasná péče nebo sociální podpora.