WEBINÁŘE pro rodiče: LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

12.10.2021

Lektor: Mgr. Lucie Pavlicová

Cílová skupina: Rodiče dětí předškolního věku (případně 1. ročník ZŠ) 

Webináře nejsou svým charakterem navazující, nicméně informace jsou prolínající se - tedy v ideálním případě je lepší, když se zúčastní posluchači všech webinářů. Nejdůležitější a stěžejní informace jsou opakovány na každém webináři. 

Náplň webinářů: 

  • vývoj řeči dítěte a jak jej podpořit, 
  • stěžejní informace pro rozvoj řeči v domácím prostředí 
  • tipy, rady a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních schopností dítěte (propojování rozvoje řečových schopností s různými dílčími činnostmi podporujícími celkový psychomotorický vývoj dítěte) 
  • podpora při fixaci jednotlivých hlásek (skupin hlásek) ve slovech, větách a tipy pro automatizaci jednotlivých hlásek do běžné řeči 

Přihlášení na webináře: https://tinyurl.com/j7tvrxh2

1. Webinář 

První ze série webinářů je věnován problematice rozvoje řeči. Posluchači se dozví, co vše vývoj řeči ovlivňuje, což jim pomůže v rozvoji (nejen) řečových schopností jejich dětí. Účastníci zjistí, jaký podíl na vývoji řeči má např. pohyb (hrubá i jemná motorika), dýchání, sluchové vnímání, zrakové vnímání a jiné dílčí oblasti. Součástí webináře jsou tipy, rady a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních schopností dítěte (propojování rozvoje řečových schopností s různými dílčími činnostmi podporujícími celkový psychomotorický vývoj dítěte). 

Cílem webináře je seznámit rodiče se základními pilíři vývoje řeči a s celkovým psychomotorickým vývojem dítěte. 

 2. Webinář 

Druhý webinář s logopedickou tématikou věnovaný rodičům se dále věnuje oblastem, jež ovlivňují vývoj řeči již od útlého věku. Posluchači dostanou nejrůznější tipy pro rozvoj dílčích schopností a dovedností, jež úzce souvisí s rozvojem řeči. Prostřednictvím videoukázek nahlédnou blíže do problematiky vývoje řeči jejich dětí. 

Cílem webináře je ukázat rodičům, jak zapojit "logopedická cvičení" do her a každodenních činností. 

 3. Webinář 

Náplní dalšího ze série webinářů věnujících se oblasti logopedie u dětí předškolního věku je seznámení posluchačů s vývojem artikulace. Zúčastnění se dozví, jak spolu výslovnost jednotlivých hlásek souvisí a které hlásky se vzájemně ovlivňují. V praktické části webináře si lektorka klade za cíl poskytnout rodičům jednoduché tipy s využitím pomůcek (hraček), jež mají běžně dostupné doma. Tento webinář bude věnován mj. fixaci a automatizaci hlásek s horním postavením jazyka (N,D,T,L) do běžné řeči s využitím LEGa. Na své si však přijdou i posluchači, kteří u svých dětí řeší obtíže s výslovností jiných hlásek. Cvičení a tipy lze aplikovat při trénování všech hlásek ČJ. 

Cílem webináře je poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování hlásek N,D,T,L. 

4. Webinář 

I tentokrát bude webinář věnován oblastem, které jsou důležité pro rozvoj řeči dětí. Součástí webináře jsou tipy, rady a ukázky, jak je možné propojit rozvoj řeči s rozvojem dílčích oblastí psychomotorického vývoje dítěte, díky čemuž se logopedická péče stává efektivní. V tomto díle se rovněž posluchači dozví, v jakých rezortech logoped působí a jaké jsou kompetence jednotlivých pracovníků v oblasti logopedie. Praktická část je věnována rozvoji výslovnosti tupých sykavek (Č,Š,Ž) s využitím kartiček a doporučených publikací. Na své si však přijdou i posluchači, kteří u svých dětí řeší obtíže s výslovností jiných hlásek. Cvičení a tipy lze aplikovat při trénování všech hlásek ČJ. 

Cílem webináře je poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování tupých sykavek (Č,Š,Ž). 

5. Webinář 

V dalším z podpůrných webinářů věnujícím se rozvoji řeči u dětí se lektorka bude zabývat dílčími oblastmi psychomotorického vývoje. Posluchači se rovněž dozví informace o jednotlivých typech narušené komunikační schopnosti. Praktická část je tentokrát věnována rozvoji výslovnosti ostrých sykavek (C,S,Z) s využitím pexesa. Na své si však přijdou i posluchači, kteří u svých dětí řeší obtíže s výslovností jiných hlásek. Cvičení a tipy lze aplikovat při trénování všech hlásek ČJ. 

Cílem webináře je poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování ostrých sykavek (C,S,Z). 

6. Webinář 

V dalším z podpůrných webinářů věnujícím se rozvoji řeči u dětí se lektorka bude zabývat vibrantami. V praktických ukázkách mohou posluchači shlédnout tipy pro fixaci a automatizace hlásek R a Ř. Tentokrát nám v práci pomůžou tiskátka. Činnosti, jež jsou zaměřeny na rozvoj řečových schopností a na celkový psychomotorický vývoj dítěte předškolního věku, lze aplikovat u rozvoje výslovnosti všech hlásek ČJ. 

Cílem webináře je poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování vibrant (R, Ř). 

7. Webinář 

Poslední z webinářů věnovaný rodičům dětí s obtížemi v oblasti komunikace, ale i těm, kteří chtějí obtížím v této oblasti u dětí předcházet, se zabývá diferenciací sykavek. Posluchači získají tipy, jak prostřednictvím her a činností naučit dítě rozlišovat sykavky (CSZ, ČŠŽ) a správně vyslovovat slova s kombinací těchto hlásek. 

Cílem webináře je poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování rozlišování sykavek (C-S-Z/Č-Š-Ž).