We´re going on a Bear Hunt – čtenářská gramotnost 

01.10.2020

V prosinci 2019 jsem se zúčastnila zajímavého workshopu Čtení knih v anglickém jazyce s dětmi na prvním stupni ZŠ, kterým nás provázela Mgr. Naděžda Vojtková. Tento workshop byl zaměřen jednak na samotné čtení anglických knih dětmi a jednak na aktivity před samotným čtením a aktivity po čtení.

Během distanční výuky v rámci opatření vlády spojených s pandemií koronaviru proběhlo on-line setkání PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky projektu MAP II ORP Kroměříž, mimo jiné také s paní Mgr. Naděždou Vojtkovou. Na základě tohoto setkání bylo naší škole zapůjčeno patnáct knih klasického anglického dětského příběhu We´re going on a Bear Hunt.

V době, kdy byla žákům povolena účast na výuce ve škole, jsem s těmito knihami postupně pracovala ve skupinách žáků druhého, třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Velkou inspirací mi byl metodický materiál Mgr. Naděždy Vojtkové, ve kterém jednotlivé fáze práce s knihou rozpracovala do lesson plans a také navrhla různé aktivity a pracovní listy. Výuky se účastnil také velký plyšový medvěd, maskot a průvodce příběhem.

Před samotným čtením jsme si s žáky pomocí obrázků a nápisů povídali o medvědech, jaké známe druhy, jaké části těla mají medvědi a co by se mohlo stát, kdybychom se vypravili na lov medvěda. Přiřazovali jsme nápisy k různým druhům medvědů, hledali jsme k nápisům správné obrázky medvědů, hledali jsme názvy k částem medvědího těla a naopak, a do pracovního listu jsme kreslili medvědy a popisovali jejich těla.

Potom jsme si společně prohlíželi knížku We´re going on a Bear Hunt. Dívali jsme se na videa s panem Michaelem Rosenem, autorem knihy. Při sledování videa a poslechu jsme listovali knihou. Snažili jsme se naposlouchat anglickou výslovnost. Velmi jsme se bavili skvělou mimikou a hlasovým projevem pan Rosena.

Dále jsme poznávali různé překážky z příběhu, přiřazovali jsme k nim jejich názvy, citoslovce, přídavná jména. Při tom jsme listovali knihou a hledali příslušné části příběhu. Vyplňovali jsme pracovní listy (psaní názvů, spojování citoslovcí s překážkami, dopisování přídavných jmen atd.). Skládali jsme mapu příběhu na tabuli, popř. na podlahu, vytvářeli jsme své vlastí mapy na velké papíry. V neposlední řadě jsme vymýšleli své vlastní překážky a ukončení příběhu. Vytvářeli jsme tak svou vlastní třídní knihu. Také jsme se věnovali čtení příběhu. Po jednotlivých částech každý sám a společně jsme četli refrén, různě jsme se střídali a pracovali s hlasem. Užili jsme si spoustu veselých chvilek.

V příštím školním roce budeme ve čtením příběhu pokračovat. Budeme se věnovat dalším aktivitám spojených s knihou We´re going on a Bear Hunt. Také se těšíme na práci s další knihou.

Mgr. Martina Mlčochová, ZŠ a MŠ Litenčice