Toulavý autobus - přírodní zahrady

01.10.2019

Toulavý autobus - využití přírodních učeben ve školních zahradách. Tak byla nazvaná aktivita pro pedagogy a ředitele z mateřských škol, kteří viděli tři ukázkové přírodní zahrady. Především šlo o inspiraci a motivaci k používaní školní zahrady k výuce dětí. Každá zahrada byla v jiném duchu a účastníci se inspirovali tím, co je pro jejich zahradu i výuku vhodné. 

Téma? Inspirativní návštěva dvou ukázkových zahrad, kde využívají přírodní zahradu k venkovní výuce.

Pro koho je aktivita? Pro přihlášené ředitele a ředitelky, kteří měli zájem se zapojit do aktivity Využití přírodních učeben ve školních zahradách.

Kam pojedeme? 

Uherské Hradiště zahrada Trnky - seznámení s prvky v zahradě a jejich využití s praktickou ukázkou aktivit, budování prvků se zapojením rodičů, dětí (zkušenosti, inspirace),...

MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod - budování zahrady (vlastní zkušenosti, zapojení rodičů, role architekta), propojení EVVO a polytechniky,...

Envicentrum Vysoké Pole - ukázka výukového programu pro MŠ