Scénické čtení a listovaní v knížkách

20.06.2024

MAP IV ORP Kroměříž vás zve na praktický seminář s lektorkou MgA. Emílií Zámečníkovou na téma Scénické čtení a listovaní v knížkách.

KDY: 27.09.2024, 8:00 - 15:30

KDE: SVČ ŠIPKA, Riegrovo nám. 142, Kroměříž

Pro koho: pedagogové ZŠ a ZUŠ, knihovnice,...

V poslední době vzrůstá zájem o scénické čtení - v základních i uměleckých školách, v knihovnách, v divadlech, amatérských i profesionálních. Nahlas se veřejně čte při nejrůznějších příležitostech, jeho podob je mnoho, i se různě nazývá – veřejné čtení, listování (podle populárního profesionálního projektu Listování), autorské čtení (předčítají samotní autoři). Samozřejmě, tento zájem lze jen vítat a podporovat z mnoha důvodů, v prvé řadě jako poutavé setkání s knihou (i nečtenářů) a pro mnohé i možnost tvůrčí realizace. Čtení nahlas v podobě scénického čtení pak přivádí nejen děti ke knížkám, k vlastní interpretaci. Tento seminář nabídne zájemcům (učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ, knihovníkům, autorům a dal.) pomoc při přípravě představení scénického čtení.

Obsah semináře:

1. Co je scénické čtení, jeho specifika, jeho podoby, výrazové prostředky a cíle.

2. Účastníci si mohou přinést vybrané knížky, náměty, rozpracované scénáře ke konzultaci a společnému řešení otázek ke scénickému čtení:

  • hledání úryvků, jejich rozbor, úprava a tvorba scénáře.

  • otázka zdivadelnění některých částí – kdy jen číst, kdy hrát?
  • vytipování výrazových prostředků: mluvních - využití recitačních, hereckých a vyprávěcích prostředků…, mimoslovních - úprava prostoru-scény, kostým, rekvizita, loutky, světlo
  • použití scénické hudby, zvuků, předělů, podkresu… 

Lektorka:

MgA. Emilie Zámečníková

pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka

Na katedře výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor dramatická výchova, léta byla její externí pedagožkou a i nadále s ní spolupracuje. Téměř třicet let učila literárně-dramatický obor ZUŠ Střezina v Hradci Králové, vedla a režírovala řadu dětských a dospělých souborů v Divadle Jesličky, s nimiž se každoročně účastnila celostátních přehlídek. Jako herečka spolupracovala nejvíce se souborem Nejhodnější medvídci. Osm let učila herectví a přednes na Konzervatoři Pardubice, kde také režírovala několik operních inscenací. Vedla velké množství seminářů, dílen, zasedala v porotách, podílela se i na organizování recitačních a divadelních přehlídek a festivalů.

V současné době se jako lektorka věnuje mladému divadlu, divadlu pro děti, scénickému čtení (vede i semináře pro knihovníky) a tvorbě scénářů (i pro audioknihy). Převážně se však zaměřuje na umělecký přednes - pomáhá recitátorům a jejich učitelům, vede dílny a semináře po celé republice, působí jako lektorka Dětské scény a zasedá v porotách Wolkrova Prostějova všech stupňů. Je autorkou odborných publikací, nejvýznamnější z nich je Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. V roce 2017 obdržela Cenu ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.

Svou účast prosím potvrďte ZDE.

Informace:

Mgr. Zuzana Zavadilová

zuzana.zavadilova@mestokm.cz

+420 573 321 275

Je hrazeno z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž IV, registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008277, který je spolufinancován Evropskou unií.