Sázení bylinek v domovech pro seniory - "Bylinková zahrádka se zážitkem"

06.05.2024

Sázení bylinek v domovech pro seniory, která je součástí aktivit mezigenerační spolupráce a místně zakotveného učení, navazuje na Žákovské zastupitelstvo, které probíhalo v tomto školním roce 2023/2024. Sociální výbor Žákovského zastupitelstva vymyslel a prezentoval nejlepší projekt "Bylinková zahrádka se zážitkem" . Cílem projektu sociálního výboru je vybudovat mobilní bylinkové vyvýšené záhonky s bylinkami v pobytových službách pro seniory. Samotná realizace projektu proběhne během června.

23. dubna proběhla na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže první schůzka žáků z kroměřížských základních škol a víceletých gymnázií, kteří reprezentují své školní parlamenty, s ředitelkou Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučkovou. Na poradě se věnovali důkladnému naplánování, jednotlivým úkolům a časovému harmonogramu celého projektu. Hlavní myšlenkou je mezigenerační spolupráce a propojení.

Další organizační schůzka žaků, pracovníků Sociálních služeb města Kroměříže a zástupců projektu MAP proběhne v pátek 24.5. 2024.

Vyvrcholením jsou tři aktivity sázení bylinek žáků se seniory a pomalování dřevěných vyvýšených záhonů, které doprovodí kulturní vystoupení žáků školní družiny. Program je naplánovaný na dvě hodiny, vždy od 14:00 do 16:00 hod.

27.05. 2024 - Domov pro seniory Vážany

28.05. 2024 - Domov pro seniory U Kašny

29.05. 2024 - Domov pro seniory U Moravy

Jsme rádi, že se tato aktivita mezigenerační spolupráce vznikla přímo z řad žáků a dobrá spolupráce se zástupci Soc. služeb města Kroměříže vznikala již během setkávání v rámci Žákovského zastupitelstva.