Rozvoj vzdělávání v oblasti IT, matematické gramotnosti, přírodních věd a polytechnického vzdělávání

02.03.2017