Recitace a přednes

20.06.2024

MAP IV ORP Kroměříž vás zve na praktický seminář s lektorkou MgA. Emílií Zámečníkovou na téma Recitace a přednes.

KDY: 26.09.2024, 13:00 - 16:30 

KDE: SVČ ŠIPKA, Riegrovo nám.142, Kroměříž

Pro koho: pedagogové ZŠ a ZUŠ, knihovnice,...

Cílem semináře je pomoc pedagogům při přípravě přednesového vystoupení, od výběru textu až po předstoupení recitátora před publikum. 

Pokusíme se odpovědět na otázky: 

Který text je ten pravý? 

 Je lepší poezie nebo próza, jak pracovat s veršem? 

 Čím se liší monolog od přednesového vystoupení? 

 Jak text pro přednes upravit? 

Jak s recitátorem pracovat, aby byl jeho přednes poutavý pro publikum a zejména pro něho samého? 

 Co dělat, když je přednes monotónní a nesdělný a recitátora nebaví?

Lektor

MgA. Emilie Zámečníková

pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka

Na katedře výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor dramatická výchova, léta byla její externí pedagožkou a i nadále s ní spolupracuje. Téměř třicet let učila literárně-dramatický obor ZUŠ Střezina v Hradci Králové, vedla a režírovala řadu dětských a dospělých souborů, s nimiž se, krom bohatého veřejného vystupování, každoročně účastnila celostátních přehlídek a dílen. Jako herečka spolupracovala s různými divadly, nejvíce se souborem Nejhodnější medvídci. Osm let učila herectví a přednes na Konzervatoři Pardubice, kde režírovala několik operních inscenací. Vedla velké množství seminářů, dílen, zasedala v porotách, nějaký čas se podílela i na organizování recitačních a divadelních přehlídek a festivalů.

V současné době se jako lektorka věnuje mladému divadlu, divadlu pro děti, scénickému čtení (vede i semináře pro knihovníky) a tvorbě scénářů (i pro audioknihy). Převážně se však zaměřila na umělecký přednes - pomáhá dětským a mladým recitátorům a jejich učitelům, vede dílny a semináře po celé republice, působí jako lektorka Dětské scény a zasedá v porotách Wolkrova Prostějova všech stupňů. Je autorkou odborných publikací, nejvýznamnější z nich je Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. V roce 2017 obdržela Cenu ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.

Svou účast prosím potvrďte ZDE

Informace:

Mgr. Zuzana Zavadilová 

zuzana.zavadilova@mestokm.cz 

 +420 573 321 275 

Je hrazeno z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž IV, registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008277, který je spolufinancován Evropskou unií.