Program v Květné zahradě pro pedagogy 2. stupně ZŠ: Zahradní mikrokosmos

04.05.2021

Pro pedagogy přírodních věd z 2. stupně ZŠ jsme připravili program v Květné zahradě v Kroměříži. Jedná se o procházku památkou UNESCO s výkladem, jak žákům např. právě v této zahradě přiblížit souměrnost, geometrii v terénu... Děti se tak mohou hravou formou v přírodě učit fyziku, matematiku či geometrii.

V Květné zahradě totiž nabízí edukační programy nejen pro děti z 1. stupně ZŠ, ale také programy pro děti z vyšších ročníků. Pedagogové se tak při této procházce na téma Zahradní mikrokosmos mohou inspirovat způsoby předávání znalostí a dovedností formou edukačních aktivit.

KDY: 25. 5. 2021 14:00 - 16:00 HOD.

KDE: KVĚTNÁ ZAHRADA, KROMĚŘÍŽ

Pro účastníky tohoto programu je aktivita ZDARMA. Další návštěvu účastnícího se pedagoga spolu s dětmi je také hrazena z projektu MAP II Kroměříž.