Program v Květné zahradě pro pedagogy 1. stupně ZŠ: Proměny

07.09.2021

Pro koho je program určený: pro pedagogy 1. stupně ZŠ

Kdy: 29. 9. 2021 14:00 - 16:00 HOD. 

Kde: Květná zahrada, Kroměříž

Výzdoba Květné zahrady v Kroměříži je inspirována knihou antického básníka Ovidia Proměny. Neustálá proměna spojená s ročními obodobími či prací zahradníků se v ní odehrává i reálně. V dnešním světě, který podléhá změně rychleji než kdykoli dříve, je Ovidiovo poselství stále platné. I když se totiž mýtus nikdy nestal, děje se pořád! Program představí způsoby interpretace Květné zahrady prostřednictvím dramatických, hudebních, výtvarných a jiných aktivit.

Každý pedagog obdrží knihu od Petra Hudce Tajemství Libosadu.

Aktivita je pro pedagogy z ORP Kroměříž zdarma, je hrazena z projektu MAP II Kroměříž. Všichni účastníci mají možnost i využít návštěvu s dětmi v Květné zahradě hrazenou z projektu MAP II Kroměříž.