Pracovní setkání pracovníků školských poradenských zařízení a klinických psychologů

25.04.2024

V rámci klíčové aktivity projektu 03/02 Podpora kooperace škol, SPC a PPC prostřednictvím vzdělávání a sdílení proběhne setkání pracovníků školských poradenských zařízení (ŠPZ) a klinických psychology Mgr. Janou Šaškovou a Mgr. Alenou Střelcovou

Dne 23. 5. 2024  od 13:00 hod. proběhne setkání v seminární místnosti Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži

Program:

  • úvodní slovo Mgr. Stanislava Melicha (PPP), Mgr. Jitky Jarmarové (SPC)
  • posuzování rozumových schopností u romských žáků
  • diagnostika mentální retardace, PAS s přesahem do nastavování podpůrných opatření školy
  • sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce v poskytování péče o společné klienty