Pozvánka s programem na společné setkání PRACOVNÍCH SKUPIN Rozvoj kulturních, sociálních a občanských kompetencí a podnikavosti a Čtenářská gramotnost, výuka cizích jazyků

04.05.2017