Metodická setkání Speciálně pedagogického centra a pedagogů MŠ

15.02.2024

V rámci klíčové aktivity 3/02 Podpora kooperace škol SPC a PPC prostřednictvím vzdělávání a sdílení podpoříme projektem MAP ORP Kroměříž IV nejen  setkávání a spolupráci Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži, ale také spolupráci těchto organizací se školami v ORP Kroměříž.

V měsíci březnu se tak uskuteční dvě setkání Speciálně pedagogického centra a pedagogů mateřských škol z ORP Kroměříž. Obě akce se uskuteční na Základní a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury.

První setkání bude 11.3. 2024 od 14:00 do 16:00 hod. na téma: Dítě s opožděným a nerovnoměrným vývojem v mateřské škole. Speciální pedagožky Mgr. Barbora Zedková a Mgr. Petra Ficová se zaměří problematiku opožděného vývoje řeči, jemnou motoriku a grafomotoriku, školní zralost u dětí s SVP.

Druhé setkání se uskuteční 20.3. 2024 od 14:00 do 16:00 hod. na téma: Dítě s neurovývojovou poruchou a poruchami autistického spektra v mateřské škole. Speciální pedagožky Mgr. Markéta Bergerová a Mgr. Zuzana Vaculovičová se budou věnovat problematice opožděného vývoje řeči, alternativní komunikace, nácvik soc. dovedností, ...

Obě aktivity zastřešuje Mgr. Jitka Jarmarová, vedoucí SPC a také dlouhodobá aktivní členka PS Rovné příležitosti projektu MAP ORP Kroměříž.