KROFKA 2024 - soutěž ve fyzice pro žáky 8. tříd

01.05.2024

Tradiční fyzikální soutěž určená pro žáky 8. ročníku KROFKA 2024 se letos opět uskuteční na ZŠ Oskol, Mánesova 3861, Kroměříž.

Datum konání: pátek 17. května 2024 

 • Prezence: 9:00 – 9:15 
 • Zahájení soutěže: 9:30 
 • Plánované ukončení soutěže: 11:30 

S sebou: MFCh tabulky, kalkulačku 

Z každé školy se může přihlásit 1 – 8 žáků. 

Tematické okruhy: 

 • fyzikální veličiny a jejich převody 
 • klid a pohyb tělesa 
 • výpočty, grafy závislostí 
 • jednoduché stroje
 • páky, kladky
 • tlaková síla, tlak 
 • mechanické vlastnosti kapalin 
 • Pascalův zákon, Archimédův zákon, hydrostatický tlak 
 • mechanická práce, výkon, účinnost, energie
 • tepelné jevy, přeměny skupenství

Jmenný seznam žáků, kteří se soutěže zúčastní, zasílejte (co nejdříve) na e-mail jitka.kuzminova@mestokm.cz nejpozději však do pondělí 13. května 2024.