Jak komunikovat s rodiči - pro pracovníky školských poradenských zařízení

30.05.2024

Pro pracovníky školských poradenských zařízení - PPP a SPC, jsme připravili tři hodiny se skvělým lektorem PhDr. David Čápem, Ph.D. na téma komunikace s rodiči. Cílem semináře je osvojení si vedení rozhovoru s rodiči, který minimalizuje konflikty.

Kdy: pátek 13.09.2024, 13:00 - 16:00

Kde: Pedagogicko-psychologická poradna, Jánská 197, Kroměříž (seminární místnost ve  2. patře)

Lektor: PhDr. David Čáp, Ph.D.

Hlavním tématem semináře bude komunikace s rodiči:

  • jak profesionálně zvládnout i rozhovor s člověk v afektu
  • jak sdělovat rodičům nepříjemné informace
  • co od nás rodiče vlastně chtějí
  • jak se takové komunikaci naučit...

Je hrazeno z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž IV, registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008277, který je spolufinancován Evropskou unií.