Duševní zdravověda pro učitele

01.03.2021

  Kurz je určený pro pedagogy 2. stupně ZŠ, školní psychology a preventisty i pedagogy na ZUŠ

  Duševní zdravověda pro učitele je zaměřená na péči o duševní zdraví (předcházení syndromu vyhoření, psychohygiena, relaxace metodou všímavosti (mindfulness) , ale také na komunikaci o duševním zdraví ve třídě , nejčastější diagnózy u dětí a mladistvých a další.

  Dozvíte se o specifikách konkrétních diagnóz duševních onemocnění včetně kazuistik, natrénujete si komunikaci s žáky, kteří vypouští duši, a uděláte něco i pro svou vlastní duševní hygienu. Část programu je věnována reflexi a sdílení zkušeností. 

  Kromě toho už z prvního dne odejdete bohatší o několik aktivit, které můžete využít přímo ve třídě. Jeden z lektorů je vždy zkušený psycholog s praxí ve školství.


  Jedná se o cyklus 3 setkání po 3 měsících ve 2. pololetí školního roku 2020/2021. 

  ○ 1. setkání proběhne online (4 hodiny) - 22.3. 2021 ve 13:00 hod.

  ○ 2. setkání proběhne online (4 hodiny) - 19.4. 2021 ve 13:00 hod.

  ○ 3. setkání proběhne prezenčně (4 hodiny) - 17.5. 2021 ve 13:00 hod. - pokud situace nedovolí tak online


  Obsah kurzu:

 • stres a syndrom vyhoření u učitelů
 • prevence duševních obtíží u učitelů
 • psychiatrické diagnózy u dětí a mladistvých (deprese, úzkosti,sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, psychózy, pomoc)
 • prevence duševních obtíží u dětí (aktivity využitelné ve třídě)
 • komunikace s žáky o tématu duševního zdraví (nácvik komunikace s žákem s duševními obtížemi - modelové situace & kazuistiky)
 • jak vyhledat pomoc + důležité kontakty
 • závěr a reflexe

Pro velký zájem plánujeme cyklus zopakovat i na podzim.