Duha nad Kroměřížskem

30.04.2020

MAP II ORP Kroměříž, Sociální služby města Kroměříže, město Kroměříž a místní základní a mateřské školy připravily před Velikonoci projekt s názvem Duha nad Kroměříží, který má za úkol potěšit klienty v domovech sociálních služeb. 

"Po uzavření domovů sociálních služeb pro návštěvy se zde žijící klienti ocitli v izolaci. Spojení mezi nimi a životem mimo domov přerušila opatření, jejichž zavedení bylo nezbytné, ale mnozí je hůře snášejí. Nemohou být v osobním kontaktu s rodinou a přáteli, nemohou jít tam, kam by chtěli a kam byli zvyklí chodit," řekl místostarosta města Vít Peštuka, který se stal garantem projektu.

Obrazný most mezi generacemi tvoří "informace", které by děti formou vlastnoručně kreslených obrázků, fotografií, dopisů či vzkazů měly předávat. Projekt zahájil zkušební velikonoční provoz, kdy děti z MŠ zasílaly obrázky, které se vytiskly přímo v domovech pro seniory. 


"Záměr propojení generací zaštiťují dva projekty - na straně pobytových zařízení projekt našich sociálních služeb "Alzheimerův uzel" a na straně škol Místní akční plán ve vzdělávání ORP Kroměříž," uvedla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.


Protože "velikonoční pohlednice pro seniory" měly úspěch na všech stranách, rozšířila se nyní spolupráce i se základními školami z ORP. Děti vytváří krátká videa z jejich života, která seniory také potěší. Z Duhy  nad Kroměříží se tak stala Duha nad Kroměřížskem.


Obrázky a videa jsou umísťovány na virtuální nástěnku, která je přístupná dětem i seniorům. Najdou zde vzkazy jak senioři, tak i děti.