Čtení knih v angličtině

16.01.2021

Již od konce školního roku 2019/2020 probíhá na prvních stupních ZŠ aktivita MAP II ORP Kroměříž Čtení knih v angličtině. Po úvodním workshopu, kde byla metoda představena, a následném velkém zájmu pedagogů především anglického jazyka, byly nakoupeny 4 sady knih. Ve spolupráci s metodičkou Mgr. Naďou Vojtkovou byly vytvořeny metodiky k anglickým knihám, které jsou určeny pro práci přímo v hodinách angličtiny ve škole či při online výuce

Hlavním cílem je podpora čtenářské gramotnosti ve výuce angličtiny a použitím ICT. Metoda lze ale využít i při výuce jiných jazyků.

Do školy se zapůjčí 15 knih a metodika na přibližně 2 měsíce, vše lze ale samozřejmě přizpůsobit podmínkám konkrétní školy. Při této aktivitě spolupracujeme také s knihovnami, kde budou po pilotáži volné knihy umístěny i s metodikou.

V současné době jsou k dispozici 4 knihy vždy ve dvou sadách.

Knihy k zapůjčení:

We´re Going on a Bear Hunt

Děti si procvičí:

 • slovní zásobu týkající se přírody, rodiny, části těla
 • gramatické struktury a fráze:

          What a beautiful day!

          We´re not scared.

          We´re going on...., we can´t go...

 • předložky over, under, through


Something Else 

Děti si procvičí:

 • slovní zásobu týkající se barev, částí těla
 • přídavná jména určující velikost, pocity a nálady ,volnočasové aktivity
 • gramatické struktury a fráze - povídání o sobě (I´m ..., I have..., I can..., I like...)


Brown Bear, brown bear what do you see? 

Děti si procvičí:

 • slovní zásobu týkající se barev a zvířat
 • dále si upevní výrazy teacher a children
 • gramatické struktury a fráze What do you see? I see... 


My cat likes to hide in boxes   

Děti si procvičí:

 • slovní zásobu týkající se barev, přídavná jména určující velikost
 • slovesa v minulém čase názvy zemí
 • gramatické struktury a fráze - popisy míst (there is/are ..., předložky in, on, out, under),
 • zjišťovací i doplňovací otázky na místa nebo schopnosti 

     

Pokud máte zájem o zápůjčku knížek do Vaší školy, kontaktuje Bc. Martin Hýža

tel.: +420 573 321 273
martin.hyza@mesto-kromeriz.cz