Centrum kolegiální podpory - podpora pedagogů ZŠ

13.08.2021

Ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Kroměříž, Františka Vančury se opět otevře Centrum kolegiální podpory, které zde již dříve úspěšně fungovalo. 

Bude se jednat o pravidelná setkávání pedagogů základních škol 1x měsíčně v Kroměříži. Začátek se plánuje na 9-10/2021. Probere se vždy teorie a vše bude zaměřené především na praktické ukázky, jak pracovat s dětmi se speciálními potřebami. Podstatnou část bude tvořit práce a využití iPadu ve vyučování. Účastníkům budou představeny jednotlivé aplikace, které si i prakticky vyzkoušejí, dostanou konkrétní tipy a náměty na využití ve vyučování. Bude i prostor k vzájemnému předávání zkušeností. Lektorkou je zkušená speciální pedagožka Mgr. Lenka Stojanová.

IPady budou k dispozici k zapůjčení i pro vyzkoušení v praxi.

Témata: 

  • přehled zdravotního postižení - mentální, tělesné, zrakové
  • autismus
  • zážitkový workshop v relaxačním pokoji (Snoozlen)
  • animace jednoduše - Stopmotion
  • klíčování-Green Screen
  • využití robovčely
  • rozmlouvání obrázků Chater Kids
  • dějová - časová posloupnost Time Line


Kontakt pro přihlášení:

Bc. Martin Hýža

martin.hyza@mestokm.cz 

+420 573 321 273