Akreditovaný workshop pro pedagogy Klíčové oblasti pro proměnu společnosti

12.08.2021

Na 31.8.2021 jsme pro Vás připravili akreditovaný 4h workshop pro učitele s Janem Háblem na podporu stmelení kolektivu v přípravném týdnu.

Projekt Komenský 2020 pokračuje pro další rok pod novým názvem Komenský - Příběhy lidskosti. Shrnutí i motivace do nových žákovských "Projektů proměny" je možné najít ve videu zde.

Čtyřhodinový workshop pro pedagogy nabitý zajímavými informacemi o životě a odkazu Jana Amose Komenského. Hlavním lektorem je přední komeniolog doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., který svým osobitým způsobem dokáže účastníky vtáhnout do problematiky filozofických a antropologických východisek pedagogiky Učitele národů a inspirovat je pro využití Komenského jako odrazového můstku pro moderní projektové vzdělávání a výchovu k životním hodnotám. 

Workshop je zakončen přehledem kvalitních materiálů a pomůcek, které byly vytvořeny během projektu Komenský 2020 a jsou k dispozici školám zdarma. Účastníci budou seznámeni s konkrétními projekty, které mohou realizovat ve svých třídách.

Již realizované Projekty proměny je možné najít na webu Komenský 2020. První místo v kategorii SŠ dokonce vyhrálo za rok 2020 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži s projektem ECOmenský.

V celém projektu vidíme šanci pro větší zaměření na předávání hodnot, které v našem školství trystně chybí, ale i na aktuální potřebu adaptace a stmelování třídních kolektivů, pro které by mohla být realizace Projektů proměny šancí na změnu. Aneb jak říká Komenský: "Ctnostem se učí ctnostným jednáním, návykem a prací."

Přihlašování ZDE.