Adiktolog pro školní poradenská pracoviště

14.03.2024

V rámci aktivit projektu pro prevenci rizikového chování bude pro metodiky prevence a ostatní pracovníky školních poradenských pracovišť k dispozici adiktolog Mgr. Marika Michajlovičová. Plánujeme společná setkávání ale také osobní konzultace pracovníků ŠPP v oblasti závislostí, jejich prevence a poradenství.