ABAKU ve výuce matematiky

04.02.2020

Seminář proběhl na ZŠ Sýpky v Kroměříži a měl velmi kladnou odezvu. Lektorka Bížová vše předvedla prakticky a pedagogové si prakticky vyzkoušeli jednotlivé hry. Účastníci semináře si odnesli abaku kostky jako dárek. Na podzim 2020 uvažujeme o pokračování semináře, který se zaměřuje na aplikace Abaku. 

Termín a čas konání: úterý 4. února 2020 od 13.00 - 17.00

Místo konání: Kroměříž - ZŠ Sýpky

Cílová skupina: učitelé matematiky 1. a 2. stupně základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií

Program:
Vzdělávací program "Abaku ve výuce matematiky" má rozvinout pedagogické dovednosti pedagogických pracovníků s cílem zlepšit výuku matematiky s použitím principů Abaku.

Seminář poskytne jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku v hodinách matematiky. Nabízí náměty z praxe na usnadnění a řešení konkrétních oblastní výuky matematiky pro první a druhý stupeň ZŠ.Metodou vás provedou praktici - vaši kolegové, kteří metodu Abaku již několik let učí ve svých školách.Vzdělávací cíl: Seznámení s principy Abaku, jejich využití ve výuce a motivace k rozvoji počtářských dovedností napříč věkovými skupinami.