Aktualizace dokumentů MAP II Kroměříž, 18.1. 2021

Dokument MAP II Kroměříž - aktualizovaný k 31. 12. 2020,

schválený Řídícím výborem 18. 1. 2021


Příloha MAP 9.1 Upravené složení Řídícího výboru MAP


Příloha 9.5 Akční plán


Sebeevalučaní zpráva MAP za rok 2020


Zámky  klíče 2020