Globální oprávnění v MS Teams aneb žáci nám vypínají mikrofony

18.11.2020

Žáci jsou vynalézaví a většinou netrvá dlouho než objeví, že ve výchozím nastavení MS Teams umožňují výuku naší on-line hodiny zcela převrátit naruby. Pojďme si ukázat, jakým způsobem může správce Microsoft 365 tomuto chování zabránit.

Správce Microsoft 365 může výchozí oprávnění pro videokonference nastavit centrálně z jednoho místa. Pro úpravu chování MS Teams slouží webový portál https://admin.teams.microsoft.com. Můžeme navštívit přímo stránku https://admin.teams.miconline-poradna/rosoft.com/policies/meetings, klikneme na Global (Org-wide default) a v části Participant and guest upravíme Roles that have presenter rights in meetings.

Výchozí hodnota je Everyone, but user can override, což znamená, že všichni účastníci meetingu (např. naší on-line hodiny) mají práva organizátora - mohou tedy vše. Pokud tuto volbu upravíme na hodnotu Organizers, but users can override, organizátor meetingu (uživatel, který meeting založil) bude mít roli prezentujícího (typicky se jedná o vyučujícího) a ostatní připojení uživatelé (typicky žáci) budou mít roli pouhých účastníků.

Pokud meeting založí vyučující, každý připojený žák tedy bude automaticky účastníkem a bude mít omezeny možnosti, jak s meetingem nakládat. Například nebude moci "vyhazovat" ostatní účastníky z meetingu, nebude mít možnost ostatním uživatelům vypínat mikrofony. Sami svůj mikrofon si však zapnout stále mohou a není tímto nastavením narušena interaktivnost ve vyučovací hodině.

Nastavení platí jak pro meetingy předem naplánované, tak i na meetingy vytvořené přímo v teamu bez naplánování.S nastavením Vám rádi poradíme v naší on-line poradně.